Shown below is the list of accepted teams for the 2021 Fall Big Island League tournament for the age group.
   
10U 16 - Accepted Teams
Group Club/Team Name City Team ID  Head Coach
 A1 Surf 10U Hilo 04HL-42CB10-1002   Paul Franklin
 A2 Kipuupuu 10U Black Honokaa 04HL-52CB10-1001   Robert Bowman
 A3 KCSA 10U Blue Kailua Kona 04HL-26CB10-1003   Ugochukwu Uche
 A4 LN 10U Black Keaau 04HL-44CB10-1004   David Lima
 A5 Rush BI 12b Keaau 04HL-04CB10-1006   Sabrina Scott
 A6 Rush BI 13b Hilo 04HL-04CB10-0902   Royd Henderson
 B1 Na Hoa 10U Hilo 04HL-30CB10-1014   Christine Quintana
 B2 Rush BI 12b Nero Keaau 04HL-04CB10-1008   Sabrina Scott
 B3 Kipuupuu 10U White Honokaa 04HL-52CB10-1005   Robert Bowman
 B4 LN 10U Red Keaau 04HL-44CB10-1010   Francisco Cuevas
 B5 KCSA 10U Yellow Kailua Kona 04HL-26CB10-1007   Ugochukwu Uche
 C1 Nene 10U n/a 04HL-50CB10-1009   n/a
 C2 Kipuupuu 10U Green Honokaa 04HL-52CB10-1011   Robert Bowman
 C3 LN 10U Yellow Keaau 04HL-44CG10-1054   Robert Gutierrez
 C4 Na Oiwi o Kona 10U n/a 04HL-53CB10-1013   n/a
 C5 Rush BI 12G Keaau 04HL-04CG10-1052   Sabrina Scott